(фото) ГРАДЕЊЕ НА СПОРТСКАТА САЛА ВО РАДОВИШ

Спортска сала Радовиш, или подоцна СРЦ „25 мај“ како проект е започнат во далечната 1976 година, а пуштен во употреба во 1985 година, инвеститор на овој објект е СИЗ за физичка култура Радовиш, а дел од средтвата биле обезбедени од месниот самопридонес од граѓаните.

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза