ОПШТИНА РАДОВИШ СО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗБОР НА СОВЕТИ НА МЕСНА САМОУПРАВА

Општина Радовиш со известувања за избор на месни самоуправи на Урабаните заедници од општина Радовиш

 

Собирот на граѓани во Урбаната заедница „Комуна“ Радовиш, ќе се одржи во Центарот за култура „Ацо Караманов“ на ден 21,03,2018 годи. (Среда) со почеток од 18,00 часот.

 

Собирот на граѓани во Урбаната заедница „Јавор“ Радовиш, ќе се одржи во Центарот за култура „Ацо Караманов“ на ден 19,03,2018 годи. (Понеделник) со почеток од 18,00 часот.

Интересен предлог !

Related Articles

Временска прогноза