УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „НИКОЛА КАРЕВ“ СО УСПЕСИ ОД ДРЖАВНИТЕ НАТПРЕВАРИ

На ден 12.5.2018 година во просториите на NOVA International School-Скопје во организација на Асоцијацијата на наставници по англиски јазик на Македонија-ELTAM се одржа Државен натпревар по англиски јазик за учениците од основните училишта.

Учениците од училиштето Никола Карев постигнаа одличен успех. 

На Државниот натпревар по хемија 06.05.2018 кој се одржа на Хемиски институт при Природно математичкиот факултет во Скопје, хемичарите од ООУ„Никола Карев“ постигнаа одлични резултати.

На ден 05.05.2018 година во просториите на Машинскиот факултет и Факултетот за електротехника и информациски технологии се одржа 43-от Државен натпревар по математика за учениците од основното образование. На истиот учениците постигнаа одлични резултати. 

Благица Илиева, ученик од VII oдд. од Републички поетски фестивал „Ракатки-2018“ кој се одржа во Скопје ја доби Првата награда за поетската творба „Книгата со знаење плодува“ ментор: Каменита Костадинова-Атанасова.

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза