КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК ВО РАМКИТЕ НА „ПРОЕКТОТ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЕКОСИСТЕМСКИ-БАЗИРАНО НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД КАТАСТРОФИ

Во просториите на општина Радовиш, денес се одржа координативен состанок во врска со имплементациjата на Еко-ДРР проектот, каде се продолжува со започнатите активности, кои се однесуваат на проектната локација во околината на село Коџалија.

Состанокот имаше за цел обезбедување на потребните податоци за тековно и непречено одвивање на проектот.

Покрај присутните претставници од JICA, претставници од локалната самоуправа, ЈП Плаваја, ЈП Македонски Шуми подружница Радовиш, РЦУК п.о.Радовиш вклучени во проектот, како и Претседателот на Совет на општина Радовиш и Пратеникот во Парламентот на РМ кои се запознаа со целите на проектот и бенефитите од истиот за дел од населението во општина Радовиш со цел заштита од последици од природни катастрофи-поплави.

 


 
 

 

 

 

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза