ОБУКА ЗА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИТЕ

Обука за план за управување со шумите беше спроведена во канцеларијата на ЈПНШ (Јавно претпријатие Национални шуми).

Специфични методи за примена на предложените категории на шумски функции во Македонија и примери на категории на шумски функции во шумско-стопанските единици Радовиш и Ораовичка беа представени и објаснети од експерти на JICA.

Инженерите на ЈПНШ и експертите на JICA разменија свои идеи со цел изнаоѓање идеални решенија за категоризацијата во Македонија.

Macedonia Eco-DRR Project
 


 


 

 


  

About the author /


Related Articles

Временска прогноза