РАБОТИЛНИЦА „ПРОЦЕС НА СОЗДАВАЊЕ ВИДЕО ИГРИ“

Во Центарот за култура “Ацо Караманов” Радовиш се организираше работилница со која на младите им се објасни процесот на создавање Видео игри, со цел да ги разберат и да научат креативно да ги користат дигиталните алатки за нивно создавање.

Учесниците во работилницата се запозна со принципот за изработка на Видео игри во програмата Scratch, што е посебно развиен визуелен јазик од универзитетот Massachusetts Institute of Technology за полесно совладувањена програмските вештини наменет за деца и млади.

За време на работилницата младите покажа големо внимание дури и деца кои не пријавеле претходен интерес за програмирање, учествуваа и покажаа голем интерес.
Работилницата се одржа под менторство на Петар Котевски од Македонската асоцијација за развивање игри- МАГДА во рамки на проектот „Видео игротека“ организиран од страна на Унијата на македонски професионални асоцијации во креативните индустрии УМПАКИ Скопје. Проектот е поддржан од Министерство за култура во рамките на Нов културен бран 2019 година.

 

 
 

   

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза