БУШЕЊЕ НА ДВА НОВИ ДЛАБИНСКИ БУНАРИ ЗА ВОДА

Денес започна реализацијата на проектот со која се предвидува бушење на два длабински бунари во непосредна близина на старата каптажа „Градски водовод“ преку кои се очекува да се добијат потребни количини на вода особоено во текот на летниот.

Со оваа нова бушотина ќе се доние доволна потребна количина за нормално снабдување во летниот период на десната страна од градот и високите зони на  улиците „Ана Поцкова“ , „Бел Камен“,  и населените места Ињево, Воиславци и Сурдулци до објектите кои се во рамки на зоните на притисок.

Информираат од ЈП „Плаваја“

 

 
 

 

 


 

 


 

 

 

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза