ЈАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДРЖАВНА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗЕМЈА ВО РАДОВИШ

Рок за аплицирање до 22 јануари – во тек се 4 јавни повици за државна земја под концесија.

Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, на 23.12.2019 година, објави 4 јавни повици за распределба на државна земјоделска земја до 3 хектари.

ОБРАЗЕЦ ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК (ПОНУДА)

Образецот за учество на јавниот повик (понуда), може да се подигне во подрачните единици на Министерството или од веб страната на Министертвото www.mzsv.gov.mk);

и истиот мора да се пополни со сите потребни податоци и да се достави со потребната документација во затворен коверт, во спротивно понудата нема да биде разгледувана.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

За допонителни информации понудувачите може да се обратат до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на телефон: 02/3134-477 или да ја посетат веб страната на Министерството www.mzsv.gov.mk

 

Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)


About the author /


Related Articles

Временска прогноза