СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ ЗА ПОЖАРНИКАРИТЕ ОД ТППЕ РАДОВИШ

Согласно Законот за пожарникарство (Сл.весник на РМ.бр.168/2017 год.,член 38) и Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на професионалните пожарникари од Територијалните противпожарни единици, начинот на нејзиното издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените легитимации, пропишан од Дирекцијата за заштита и спасување (Сл.весник на РМ. бр.117/2016 година,член 3), на припадниците на ТППЕ Радовиш, им беа врачени службени легитимации.

Информираат од Општина Радовиш

 


 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза