ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА УЛИЦИТЕ И КОНТЕЈНЕРИТЕ ЗА СОБИРАЊЕ НА СМЕТ

Општина Радовиш во соработка со ЈП ,,Плаваја,, -Радовиш, врши дезинфекција на улиците и контејнерите за собирање на смет.

-Се дезинфицираат просториите на образовните институции, градинките, културниот дом, библиотеката и др.

-Дезинфекција на јавните површини околу пазариштето и пазариштето, плоштадот и др.


ЈП „ПЛаваја исто така имаше известување дека во согласност со препораките на Владата, во координација со општина Радовиш ЈП”Плаваја” денес започна со дезинфекција на јавните површини околу пазариштето и пазариштето.

Исто така се дезинфицираа и сите контејнери за отпад и локациите каде се поставени контејнерите.

 

И покрај дезинфекцијата остануваат на сила сите препораки и заклучоци на Владата и Министерството за здравство за спречување на ширењето на вирусот КОВИД-19 (корона вирус).

Општина Радовиш и ЈП „Плаваја” апелираат на нивно максимално почитување!

 
 

                            

About the author /


Related Articles

Временска прогноза