РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ОБНОВА НА УЛИЧНАТА И ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изминатата недела се работеше на повеќе инфраструктурни проекти низ општина Радовиш кои се реализираат од програмата за обнова на уличната и патна инфраструктура.

Завршна фаза: Урбан Блок 15

Градежни активности на новата улица во с.Раклиш

Тековни активности: ул. Дане Трајков

Градежни активности во с.Бучим. Поплочување улици со бехатон елементи.
About the author /


Related Articles

Временска прогноза