ОПШТИНА КОНЧЕ ДОБИВА СРЕДСТВА ОД 598.847 ЕВРА, ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Потпишан „Меморандум за разбирање за Проект за поврзување на локални патишта„ помеѓу општина Конче и Министерство за транспорт и врски.

Општина Конче во склоп на овој проект ќе може да искористи 598.847 евра. Првите под-проекти кој веќе се спремни за финансирање со дел од овие средства и селектирани за тендерирање во 2020 година се под-проектите „Реконструкција на пат – с.Горни Липовиќ – Долни Липовиќ„ и „Реконструкција на дел од Пат Габревци- Изградба на мост“.

Со овие инвестиции се продолжува решавањето на долгогодишните проблеми на граѓани – информираат од Општина Конче.

 


 

Related Articles

Временска прогноза