ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРИ ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РАДОВИШ

Веднаш по празникот Велигден се започна реновирањето на внатрешните ѕидови и плафони на храмот ,,Св. пр. Илија,, во Радовиш, со остранување на постоечкиот малтер поставување хидро изолација на сите ѕидови нова малтерија и глетување за да се подготви соодветна подлога за во иднина да се насликаат фрески по самите ѕидови.

Нашиот портал претходно имаше информација до граѓаните за тоа се што, како и кој се помага во обновувањето на ,,Св. пр. Илија,, во Радовиш

Во тек е обновата на вкупно на три верски објекти кои тековно се уредуваат и со  парична помош од општина Радовиш, од кој двата се црквата “Свети цар Константин и царица Елена” во Раклиш и џамијата во Бучим.


About the author /


Related Articles

Временска прогноза