ПЕТНАЕСЕТИНА ГРАДЕЖНИ ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ НИЗ ОПШТИНАТА – започнати и во тековна реализација

Деценискиот проблем со улицата Браќа Миладиновци конечно решен, завршена улицата која е постелена со бекатон плочки.

Се санираше оштетениот коловоз на патот Покрајчево-Злеово.

Градежните активности во Тополница се при крај.

Попорниот ѕид се финализира.

Се работи на школотo во Ињево, мостот во Раклиш, коритото на Сушица, резерворот и новиот цевковод се во завршна фаза,патот на Плaчковица и на повеќе улици во општината.

Работно во с.Ињево. Градежни активности на новата улица и зградата на ООУ „Орце Николов.“

Наскоро започнуваме со обновата на другата коловозна лента на булеварот А.Македонски и изградба на улици во селата Јаргулица,Калугерица, Ораовица и центарот на Покрајчево. Селото Подареш ќе добие ново мултифункцинално игралиште.

Новиот паркинг.

 

Инфраструктирни проекти – информираат од Општина Радовиш


About the author /


Related Articles

Временска прогноза