УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ„КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“, СО АКТИВНОСТИ И ЗА ВРЕМЕ НА ONLINE НАСТАВАТА

Продолжуваат активностите и за време на ОnLine наставата na учениците од ООУ„Крсте Петков Мисирков“.

Меѓу плејадата познати македонски писатели за деца, Горјан Петревски веќе триесетина години се издвојува како автор што најлесно допира до детските срца. Тој во своите дела како да го пишува токму она што е во нивните глави во годините кога не се ни на небо ни на земја, кога ја подотвораат вратата на светот на возрасните, но ги чувствуваат и првите љубовни треперења.

Четири ученички, три од Радовиш и една од Кочани: Јована, Ана, Мирјана и Сандра, во своите состави ни објаснија зошто книгите на Горјан Петревски се нивна омилена училишна лектира и со задоволство ги читаат и меѓу себе разговараат за доживувањата на Марта, Споменка и другите херои на неговите дела, кои ги чувствуваат многу блиски и се соживуваат со нив.

Повеќе на целосната OnLine објава на Нова Македонија – „Споменка“, „Марта“, „Исти очи“… сe уште лесно допираат до детските срца

 


Related Articles

Временска прогноза