СОВЕТОТ ДЕНЕС ЌЕ ЈА РАБОТИ 53. СЕДНИЦА

Советот денес ќе работи со Дневен ред од 56 точки а врз однова на донесеното Решение за 53 седница врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш. 53. Седница ќе се одржи … Continue reading СОВЕТОТ ДЕНЕС ЌЕ ЈА РАБОТИ 53. СЕДНИЦА