ЈАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Општина Радовиш распиша Конкурс за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на здруженија на граѓани од областа на културата за 2021 год.

 

I.Се распишува јавен конкурс за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на здруженија на граѓани од областа на културата од општина Радовиш за 2021 година ;

II.Потребни документи за поднесување се:

– Програма за работа со финансиски план за 2021 год. (усвоен од Управен одбор);

 

Напомена: Заради сеуште актуелната ситуација со пандемијата од Covid 19 и намалените предвидени програмски активности, приоритет ќе биде даден на проекти за набавка на опрема и инвентар, одржување на простории и подобрување на услови за работа, издаваштво и публикации и сл.

– Финансиски извештај за потрошените средства добиени од ЕЛС општина Радовиш во текот на 2020 година (усвоен од Управен одбор);

– Тековна состојба од Цент.регистар на Р.С.М. (не постара од 6 месеци);

– Kопија од завршна сметка (доколку имат приход поголем од 2,500€) или Одлука од Цент.регистар на Р.С.М. (доколку год. приход е помал од 2,500€);

– Потврда за отворена и активна жиро сметка.

III.Период за доставување на документите е 7 (седум) дена од денот на објавувањето на јавниот конкурс, заклучно со 23.03.2021 год.

 

Пријавите се поднесуваат на адреса: ЕЛС општина Радовиш

Бул. „Александар Македонски“ бр. 7, 2420 Радовиш

или директно во архивата на ЕЛС општина Радовиш

Со назнака : За јавен конкурс бр.

 

 

Напомена: Пријавите со нецелосна документација како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Општина Радовиш

 

Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови


 

 


 


 

 

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза