НА ВАКЦИНАЛНИТЕ ПУНКТОВИ ВО РАДОВИШКО ОД ДЕНЕС СО ВАКЦИНИРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНА НАЈАВА НА САЈТОТ

Почитувани граѓани од Денес 06.07.2021 година, жителите на Радовиш можат слободно да дојдат во вакциналните пунктови во ЈЗУ Здравствен Дом Радовиш и да примат вакцина против Ковид-19, за сите граѓани над 18 годишна возраст без претходна најава на сајтот на vakcinacija.mk.

Работното време започнува од 07:30-14:30 часот.
За населените места во следниот распоред:
1. Село КОНЧЕ- 06.07.2021 година.
2.Село Габревци- 06.07.2021 година.
3.Село РАКИТЕЦ- 06.07.2021 година.
4. Село ДОЛНИ ЛИПОВИЌ-06.07.2021 година .
5. Село ГОРНИ ЛИПОВИЌ-06.07.2021 година.
6. Село ТОПОЛНИЦА-07.07.2021 година.
7. Село БУЧИМ-07.07.2021 година.
8. Село АЛИКОЧ-08.07.2021 година.
9. Село КОЏАЛИЈА-08.07.2021 година.
10.Село СУПУРГЕ -08.07.2021 година.
11.Село ПРНАЛИЈА- 08.07.2021 година.
12.Село ВОИСЛАВЦИ-09.07.2021 година.
13.Село СУЛДУРЦИ- 09.07.2021 година.
14. Село КАЛУГЕРИЦА-09.07.2021 година.
15. Село ЗЛЕОВО- 09.07.2021 година.
16. Село ПОКРАЈЧЕВО-09.07.2021 година.
17. Село ЈАРГУЛИЦА-09.07.2021 година.
18. Село РАКЛИШ-12.07.2021 година.
19.Село КАЛУЗЛИЈА -12.07.2021 година.
20.Село ПОДАРЕШ- 12.07.2021 година.
21. Село ОРАОВИЦА-12.07.2021 година.
22. Село ДЕДИНО-13.07.2021 година.
23. Село ИЊЕВО- 13.07.2021 година .
Сите горенаведените населени места вакцинацијата ќе започне од 08:30-13:30 часот.

Информираат од ЈЗУ Здравствен Дом Радовиш


 

Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза