ЗАВРШИНИ АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФИ ВО ОПШТИНИТЕ РАДОВИШ И САНДАНСКИ

Со симболично засадување на три дрвца и работилница организирана за подигнување на свеста кај младите за последиците од климатските промени и нивното влијание врз животната средина завршија активностите на проектот од програмата Интеррег-ИПА за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.
Главната цел на проектот е да се спроведат мерки за прилагодување на климатските промени поврзани со намалување на ризикот од поплавување во општините Сандански и Радовиш.

About the author /


Related Articles

Временска прогноза