ОБЈАВЕНИ ПОДАТОЦИТЕ ОД ПОПИСОТ: КОНЧЕ СО 2 725 ЖИТЕЛИ, РАДОВИШ СО 24 122 ЖИТЕЛИ, 8 511 ДОМАЌИНСТВА И 11 283 СТАНОВИ

Со Пописот се попишани вкупно 2.097.319 лица, од кои 1.836.713 се резидентно население, а 260.606 лица се нерезидентно население.

Податоците покажуваат дека од вкупно попишаните лица 54,25 отсто се Македонци, 29,52 отсто се Албанци, 3,98 Турци, 1,18 се изјасниле како Срби, 0,87 се Бошњаци, а 0,34 отсто се Власи, информираше директорот на Државниот завод за статистика, Апостол Симовски.

Од резидентното население како Македонци се изјасниле 58,48 отсто од граѓаните, 24,3 се Албанци, 3,86 се изјасниле како Турци, 2,53 како Роми, 0,94 отсто се Власи, а 0,87 отсто Бошњаци.

Од нерезидентното население, пак, што значи македонски граѓани кои надвор од државата повеќе од 12 месеци и странци кои се во земјава помалку од 12 месеци, 24,45 отсто рекле дека се Македонци, а 66,36 Албанци, 4,79 се изјасниле како Турци, 1,02 Роми 0,19 Власи, а 0,35 Срби.


Според бројот на жители најмала општина е Зрновци – 2086 жители  додека на првото место според бројот на жители предводи општина Куманово која е дом на 98 104, а Битола е на второто место 85 164, зад неа е Тетово со 84 770 жители, а во скопската општина Аеродром се регистрирани 77, 735, покажуваат податоците од последниот попис.

Скопје е град во кој безмалку живее една третина од целата популација. Главниот град е дом на 526 502 граѓани со евидентирани 171 171 домаќинства. Скопје предводи и во бројот на станови – 213 850 станови.

72 лица живеат на на еден километар квадратен , а граѓаните поседуваат 839 174 –  станови во целата земја.

Вкупно резидентно население, домаќинства и станови во Македонија, по општини – Попис 2021

Општина             Вкупно резидентно  население            Домаќинства    Станови

Македонија           1 836 713               598 632                 839 174

Скопје               526 502  171 171  213 850

Аеродром          77 735  27 895  35 337

Бутел                   37 968  10 968      12 324

Гази Баба            69 626  22 509  26 543

Ѓорче Петров   44 844  15 524  18 201

Карпош               63 760  24 589  32 115

Кисела Вода      61 965  22 096  27 403

Сарај                   38 399     8 639      10 375

Центар               43 893     17 068  27 065

Чаир                    62 586     15 779  17 771

Шуто Оризари 25 726  6 104      6 716

Арачиново         12 676  2 848      2 815

Берово                10 890     4 143      8 683

Битола                85 164     30 154  43 724

Богданци            7 339      2 611      3 048

Боговиње           22 906  6 457      7 759

Босилово            11 508  3 801      5 760

Брвеница           13 645  3 459      4 783

Валандово         10 508  3 453      4 273

Василево            10 552  3 556      4 317

Вевчани              2 359       661         948

Велес                  48 463     16 566  18 630

Виница              14 475      5 024      7 314

Врапчиште        19 842  5 155      7 509

Гевгелија            21 582  8 386      10 833

Гостивар             59 770  20 054  27 945

Градско               3 233       978        1 427

Дебар                 15 412       4 157      6 130

Дебрца                3 719        1 350      4 460

Делчево             13 585  4 898      6 403

Демир Капија  3 777      1 443      2 219

Демир Хисар    7 260      2 526      6 583

Дојран 3 084      1 066      3 147

Долнени             13 126  3 559      5 174

Желино               18 988  4 266      6 379

Зелениково        3 361       957        1 609

Зрновци              2 086       801        1 585

Илинден             17 435  5 481      6 628

Јегуновце           8 895      2 658      3 465

Кавадарци         35 733  12 375  14 917

Карбинци           3 420      1 302      2 274

Кичево               39 669     13 787  24 872

Конче                    2 725       954        1 048

Кочани               31 602     12 006  18 451

Кратово               7 545      2 886      5 513

Крива Паланка 18 059  6 984      11 614

Кривогаштани  5 167      1 675      2 379

Крушево             8 385      2 467      3 655

Куманово           98 104  30 450  38 147

Липково              22 308  5 412      7 080

Лозово 2              264          795        1 183

Маврово и Ростуше      5 042      1 597      5 658

Македонска Каменица               6 439      2 649      3 141

Македонски Брод          5 889      2 111      4 093

Могила                                              5 283         1 691      2 835

Неготино                          18 194     6 131      7 614

Новаци                              2 648          855        1 395

Ново Село                        6 972        2 799      6 258

Охрид                51 428     18 368  33 660

Петровец           9 150      2 511      4 136

Пехчево              3 983      1 463      2 903

Пласница            4 222      1 352      1 793

Прилеп                              69 025     24 607  33 080

Пробиштип       13 417  4 903      7 880

Радовиш             24 122  8 511      11 283

Ранковце            3 465      1 323      2 654

Ресен                  14 373     4 906      8 777

Росоман              3 796      1 243      1 573

Свети Николе   15 320  5 120      6 812

Сопиште             6 713      1 988      4 214

Старо Нагоричане          3 501      1 346      3 572

Струга                50 980     14 606  22 668

Струмица           49 995  17 400  24 621

Студеничани    21 970  5 119      5 574

Теарце               17 694     4 849      6 982

Тетово               84 770     23 848  30 167

Центар Жупа    3 720      1 108      2 454

Чашка                  7 942       2 142      4 728

Чешиново – Облешево                5 471      1 897      3 100

Чучер – Сандево              9 200      2 762      4 426

Штип                                44 866        16 695  22 590

 


Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови


 

Related Articles

Временска прогноза