КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД.

Министерството за образование распиша Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2023/2024 година во Македонија.


Во прва година во СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш ќе се запишат 288 ученици во 9 паралелки (220 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставни планови и програми за:

Гимназиско образование – 136 ученици, 4 паралелки, минимум 60 поени мак 102 уч. 3 пар. тур 34 уч. 1 пар.

Геолошко – рударска и металуршка струка – 25 ученици, 1 паралелка – геолошко рударски техничар/металуршки техничар *(соработка со БУЧИМ ДОО Радовиш, Боров ДОЛ ДООЕЛ) мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум

Електротехничка струка – 68 ученици, 2 паралелки – електротехничар – енергетичар/ електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45/55 поени минимум – електротехничар – енергетичар/ електротехничар за компјутерска техника и автоматика тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45/55 поени минимум

Машинска струка – 34 ученици, 1 паралелка – машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум

Градежно – геодетска струка – 25 ученици, 1 паралелка – градежен техничар мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум *(соработка со ДООЕЛ „МАЈСТОРСКИ“, ДПТУ „ЖИЦА-МОНТ КАПИТАЛ“ ДООЕЛ, ДОО „ГРАДБА – Т“, ДПТУ „ЕВТИМОВ“ увоз-извоз, ДООЕЛ „ВАЛАСКИ ГРАДБА“, ДГПТУ „НИКО-САН ГРАДБА“, „Техника“ ДООЕЛ, ДГТ „ТЕХНОИНЖИНЕРИНГ“, ДПУТ „АЛФА ИНЖИНЕРИНГ“ ДООЕЛ Скопје)

 

 

Повеќе за конкурсот и условите на следиот линк:

 

 

*фото Архива

 


Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови


 

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза