ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објави Јавен оглас бр.01/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање објавен во (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.94/23 од 04.05.2023 година).

Предмет на Јавниот оглас е земјоделско земјиште во државна сопственост, со вкупна површина од 1.241 ха, 07ари, 51м2, распределено во различни региони како што се: Битола, Валандово, Велес, Дебар, Делчево, Кочани, Неготино, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Струмица, Демир Хисар, Штип и Гази Баба.

Право на учество на јавниот оглас имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица.

Земјоделското земјиште во државна сосптвеност кое се дава во закуп е со намена за:

-Подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) за период од 30 години,

-Подигање на долгогдишни насади  со лешник за период до 70 години

Одгледување на други земјоделски култури култури и за поставување на пчелни семејства за период до 15 години,

-за одгледување на брзорастечки дрвја на земјоделско земјиште кое се наоѓа на надморска висина над 700 метри, за период до 30 години.

Огласот трае 20 дена од денот на објавувањето.

 

*фото Архива

 


Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови

About the author /


Related Articles

Временска прогноза