ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ОД РУДНИКОТ БУЧИМ

Рудникот Бучим распиша оглас за вработување.

Информирајте се подетално за работните задачи и потребните квалификации, како и начинот на аплицирање:


Оглас за Гл. мајстор – Флотер

РАБОТНИ ЗАДАЧИ:

 • Ја прати работата на машините, температурата на масло на лежиштата,часовата продукција, оптеретенноста на синхроните мотори на мелниците;
 • Врши замена при отсуство на работниците од работно место млинар, флотер пумпар;
 • Во телефонска врска е со сите работни места и во радио врска со пумпните станици;
 • По потреба води евиденција за одредени технички параметри;

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • ВСС – Факултет за природни и технички науки – Рударство;
 • Познавање на странски јазик – Англски
 • Познавање на MS Office,
 • Способност за тимско работење;
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови;

ШТО НУДИМЕ:

 • Конкурентна месечна плата
 • Исплата на додадоци на плата согласно ЗРО
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија
 • Обезбеден превоз до/од работното место
 • Работна околина според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на македонски јазик на [email protected], со назнака за оглас за “Гл мајстор – Флотер”.

Краен рок за аплицирање е до 28.09.2023 година.
Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор.

 

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци.

 


Оглас за Ракувач на хранилки – силоси

РАБОТНИ ЗАДАЧИ:

 • Врши контола на хранилките и млинскиот транспортер;
 • Го стартува млинскиор транспортер, и хранилката ;
 • За сите приметени недостатоци навремено и точно го информира претпоставениот;

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Средно стручно образование:
 • Способност за тимско работење;
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови;

ШТО НУДИМЕ:

 • Конкурентна месечна плата
 • Исплата на додадоци на плата согласно ЗРО
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија
 • Обезбеден превоз до/од работното место
 • Работна околина според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на македонски јазик на [email protected], со назнака за оглас за “Ракувач на хранилки под силоси”.

 

Краен рок за аплицирање е до 28.09.2023 година.
Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор.

 

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци.


Оглас за Ракувач на хранилки на отворен склад

РАБОТНИ ЗАДАЧИ:

 • Врши контола на исправноста на хранилките;
 • Врши намалување или зголемување на дозирањето  на рудата од отворен склад;
 • За сите приметени недостатоци навремено и точно го информира претпоставениот;

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Средно стручно образование:
 • Способност за тимско работење;
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови;

ШТО НУДИМЕ:

 • Конкурентна месечна плата
 • Исплата на додадоци на плата согласно ЗРО
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија
 • Обезбеден превоз до/од работното место
 • Работна околина според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа

 

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на македонски јазик на [email protected], со назнака за оглас за “Ракувач на хранилки на отворен склад”.

 

Краен рок за аплицирање е до 28.09.2023 година.
Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор.

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци.

 

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза