МАНИФЕСТАЦИЈАТА „САМУН ЕМ ТАТЛИЈА“ ЌЕ БИДЕ ОДРЖАНА ВО РАДОВИШ

Градоначалникот на општина Радовиш објави Јавен повик за доставување програми за традиционалната манифестација, во соопштението на општина Радовиш за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА се вели:

 

I.Согласно донесената Годишна програма за активности од областа на културата бр. 08-1918/2 од 20.12.2023 год., и предвидените финансиски средства во Буџетот на општина Радовиш за 2023 год., Градоначалникот на општина Радовиш го распишува овој јавен повик за доставување на предлог-програми со комплетна финанскиска конструкција за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА 2023 во Радовиш.

  1. Предлог-програмите треба да ги содржат следните податоци: период и локација на оддржување, предлог музичко-сценска програма, начин на организација на гастрономскиот дел со угостителски објекти, маркетинг-план, финансиска конструкција и сл.)

III. Заинтересираните правни лица (непрофитни организации, здруженија на граѓани) предлог-програмите треба да ги достават до општина Радовиш, преку пошта на адреса: бул. Александар Македонски бр.7, Радовиш, или во архивата на општина Радовиш, со назнака за Јавен повик за предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА.

 

Покрај предлог-програмата, задолжително треба да ги достават и Тековна состојба издадена од Централен регистар на Р.М. не постара од 6 месеци.

 

Јавниот повик трае 5 работни дена заклучно со 12.09.2023 година.

Напомена: Нeкомплетните предлог-програми и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

 

 

 


Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови


 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза