ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊE ВО БОРОВ ДОЛ

Оглас за Механичар – главен мајстор

РАБОТНИ ЗАДАЧИ:

 • Одржување на тешки товарни возила и помошна опрема (дампери / багери),
 • Работа на терен,
 • Тимско работење,
 • Работа под притисок,
 • Почитување на рокови за извршување на работни задачи,
 • Подготвеност за прекувремена работа,

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Минимум средно образование,
 • Минимум 3 години работно искуство како механичар,
 • Возачка дозвола Б категорија,
 • Познавање на Законската регулатива од областа на безбедност и здравје при работа,
 • Способност за тимско работење;

ШТО НУДИМЕ:

 • Конкурентна месечна плата
 • Исплата на додадоци на плата согласно ЗРО
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија
 • Обезбеден превоз до/од работното место
 • Работна околина според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа 

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на македонски јазик на [email protected], со назнака за оглас за “Механичар – главен мајстор”. 

 

Краен рок за аплицирање е до 06.12.2023 година.
Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 


 

Оглас за Оператор во диспечерски центар

РАБОТНИ ЗАДАЧИ:

 • Состојбата со опремата во РЕ коп, пумпни станици, возен парк итн.,
 • Исполнување или неисполнување на работните задачи од претходната смена,
 • Води евиднеција на пуштање/стартување, престанок на работа, времетраење на застои со наведени причини на опремата,
 • Евиденција на ефективни часови за работа на опремата,
 • Организира по налог на сменскиот раководител, транспорт-превоз на вработени за отклонување на кварови, хаварии
 • На крајот од смената се врши сумирање на работата во рудникот за одредената смена. Во прва смена се врши целосно сумирање на податоците за претходниот ден и се изготвувааат извештаи кои се испракаат до одговорните лица,
 • Евиденција на застои за целата опрема,
 • Изготвување на дневен извештај,

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Минимум средно образование (предност ќе имаат Рударски инженери или студенти на рударски факултет),
 • Познавање на MS Office, Auto CAD,
 • Познавање на англиски јазик,
 • Познавање на Законската регулатива од областа на безбедност и здравје при работа
 • Способност за тимско работење;

ШТО НУДИМЕ:

 • Конкурентна месечна плата
 • Исплата на додадоци на плата согласно ЗРО
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија
 • Обезбеден превоз до/од работното место
 • Работна околина според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа 

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на македонски јазик на [email protected], со назнака за оглас за “Оператор во диспечерски центар”. 

Краен рок за аплицирање е до 06.12.2023 година.
Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци.

 

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза