ЈАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Општина Радовиш распиша Конкурс за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на здруженија на граѓани од областа на културата за 2024 год.


  1. Се распишува јавен повик за распределба на средства на здруженија на граѓани и други физички и правни лица од областа на културата во општина Радовиш за 2024 година ;
  2. Потребни документи за поднесување се :

-годишна програма за работа и финансиски план за 2024 год.;

-извештај за потрошените средства добиени од општина Радовиш за 2023 год.;

-копија од завршна сметка (за здруженија чии годишен приход е поголем од 2,500 евра) или копија од одлука од Цент.регистар (доколку год. приход е помал од 2,500 евра);

-копија од тековна состојба од Цент.регистар на Р.С.М. (не постара од 6 месеци);

-потврда за отворена и активна жиро сметка.

  • Период за доставување на документите е 14 (четиринаесет) дена од денот на објавувањето на јавниот повик, заклучно со 18.01.2024 год.
  1. Пријавите се поднесуваат на адреса :

ЕЛС општина Радовиш, бул. „Александар Македонски“ бр. 7, 2420 Радовиш

или директно во архивата на ЕЛС општина Радовиш

Со назнака : За јавен конкурс бр.

Напомена: Пријавите со нецелосна документација како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

 

  • фото Архива


Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови

 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза