Маркетинг

Поволности на е-маркетингот…

Во споредба со останатите медиуми (летоци, плакати, биллборди, весници, ТВ и радио) вашиот маркетинг буџет може да се искористи многу по рационално. За многу помали средства вашата реклама ќе дојде до многу повеќе посетители.

Време…

Маркетинг кампањата, од идеја до реализација, може да се оствари и за еден ден.

Флексибилност

Вашата реклама на интернет може да се менува и прилагодува во текот на целата кампања и тоа речиси без трошоци.

Достапност…

Рекламата е активна и присутна 24 часа дневно до сите корисници на интернет без оглед на нивната географска локација.

Можности

Интернетот како нов маркетинг медиум, носи нови можности за огласување кои не постојат во класичните медиуми. Интерактивните и необични кампањи се одличен начин да се привлече вниманието на посетителите.

  Погледнете ја понудата: Позицијата на Банерот и Промотивната објава за Вас !

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ !

+389 77 954 585

[email protected]

 


 

БАНЕР (Позиција за Вашата компанија или производи) – НАСЛОВНА СТРАНИЦА


БАНЕР (Позиција за Вашата компанија или производи) – СТРАНИЦА НА ОБЈАВИ


ПРОМОТИВНА ОБЈАВА  (За Вашата компанија или производи- со Текст и Фотографии) 

БАНЕРИ

Позиција Димензија Промена-Банер
А1 300х300px Достапна
А2 300х300px Достапна
А3 300х300px Достапна
А4 300х300px Достапна
А5 300х250px Достапна
А6 300х250px Достапна
А7 300х250px Достапна
Б1 970х90px Достапна
Б2 970х90px Достапна
Ц1 400х600px Достапна  
Ц2 400х600px Достапна

 

Димензиите на одредени банери можат да се менуват во зависност од потребите на клиентите

За дополнителни информации обратете се [email protected]