Времеплов

 • РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ НА РАДОВИШ
  Posted in: Вести, Времеплов

  Со поминувањето на времето градовите претрпуваат многу промени како последица на политиката, општеството, економијата и културата. Некорисните јавни површини и објекти, односно сите простори кои изгубиле значење како дел од урбаниот пејсаж до степен на непрепознатливост создаваат една околина која претставува фактор кој влијае на активностите кои се случуваат. Сето ова е добар повод да […]

 • (фото) ГРАДЕЊЕ НА СПОРТСКАТА САЛА ВО РАДОВИШ
  Posted in: Вести, Времеплов, Радовишка околија

  Спортска сала Радовиш, или подоцна СРЦ „25 мај“ како проект е започнат во далечната 1976 година, а пуштен во употреба во 1985 година, инвеститор на овој објект е СИЗ за физичка култура Радовиш, а дел од средтвата биле обезбедени од месниот самопридонес од граѓаните.  

 • РАДОВИШ- ГРАДОТ СО НАЈУБАВА ЦРКВА
  Posted in: Времеплов, Магазин, Радовишка околија

  Радовиш – град во југоисточниот дел од Република Македонија. Градот е втор по големина во југоисточниот регион, сместен во подножјето на планината Плачковица и северниот дел на Струмичко-радовишката Котлина.   Радовиш е градот познат по Црквата „Св. Троица“, Крстот над Радовиш, автентичниот крст на Црквата „Св. Илија“, Свети Спасо Радовишки, планината Плачковица, рудникот Бучим, и Радовишкиот самун, тутунот. Територијата на општина Радовиш е богата со истражени и […]

 • СВЕДОШТВА ЗА РАДОВИШ ОД 1891 ГОДИНА
  Posted in: Времеплов, Магазин

  Објавено во цариградскиот весник Новини од 4 јуни 1891 година. Градот Радовиш е расположен меѓу два долги рида кои се делат на многу височинки во една долина од северозапан кон југосток. Бројот на куќите изнесува над 1000 со шест илјади жители. Куќите повеќето се со еден кат, просто направени и ретко се среќаваат двокатни и […]

Временска прогноза