• Македонија
  • Услови за користење
  • Импресум

„ИПАРД 2 ПРОГРАМА“ – ИЗЛЕЗЕ НОВИОТ ЈАВЕН ПОВИК!

ИПАРД Програмата 2014-2020

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како надлежна институција и договорен орган заспроведување на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на ЕУ (ИПАРД) ги повикува сите заинтересирани физички и правни лица од Република Македонија да достават барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 за следните мерки:

ИПАРД Програмата 2014-2020ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018  – Превземи


ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015, 39/2016 и 164/2018), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година .

ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2018Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година    – Превземи


 

 

 

 

 

Related Articles

Временска прогноза