Времеплов

  • РАДОВИШ- ГРАДОТ СО НАЈУБАВА ЦРКВА
    Posted in: Времеплов, Магазин, Радовишка околија

    Радовиш – град во југоисточниот дел од Република Македонија. Градот е втор по големина во југоисточниот регион, сместен во подножјето на планината Плачковица и северниот дел на Струмичко-радовишката Котлина.   Радовиш е градот познат по Црквата „Св. Троица“, Крстот над Радовиш, автентичниот крст на Црквата „Св. Илија“, Свети Спасо Радовишки, планината Плачковица, рудникот Бучим, и Радовишкиот самун, тутунот. Територијата на општина Радовиш е богата со истражени и […]

  • СВЕДОШТВА ЗА РАДОВИШ ОД 1891 ГОДИНА
    Posted in: Времеплов, Магазин

    Објавено во цариградскиот весник Новини од 4 јуни 1891 година. Градот Радовиш е расположен меѓу два долги рида кои се делат на многу височинки во една долина од северозапан кон југосток. Бројот на куќите изнесува над 1000 со шест илјади жители. Куќите повеќето се со еден кат, просто направени и ретко се среќаваат двокатни и […]

Временска прогноза